معرفی خدمات

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت) عنوان زیر خدمت کد زیر خدمت دسترسی به خدمت
1
ارائه خدمات صورتحساب قبض به مشترکین
شرکت های توزیع نیروی برق(13031465000)
تسویه حساب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031465100
تسویه بدهی مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق  13031465101 
تغییر تعرفه یا گزینه تعرفه انشعاب آمپری شرکت های توزیع نیروی برق  13031465102 
 صدور قبض پایان دوره برای مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031465103 
 رسیدگی به درخواست بررسی صورت حساب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031465104 
ارائه سوابق مصارف و پرداخت مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031465105 
ارائه قبوض برق تجمیعی سازمان ها و ادارات 13031465107 
اعلام بدهی بر اساس خوداظهاری مصرف برق مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031465108 
تمدید تعرفه انشعاب آمپری شرکت‌های توزیع نیروی برق 13031465109 
رسیدگی به گزارش های استفاده غیرمجاز از برق 13031465110 
 
 2  
ارائه خدمات مربوط به انشعاب مشترکین شرکت ها
ی توزیع نیروی برق(13031466000)
تغییر مکان داخلی لوازم اندازه‌گیری انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق  13031466101 
نصب مجدد انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق    13031466102
جمع آوری موقت انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق  13031466103 
جمع آوری دائم انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق   13031466104 
اصلاح اطلاعات مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق  13031466105 
اصلاح نام مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق  13031466106 
تغییر نام مشترکین (تغییر مالکیت انشعاب) شرکت های توزیع نیروی برق  13031466107 
تست و تعویض کنتور مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق  13031466108 
اصلاح سرویس انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق  13031466109
 قطع موقت انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031466110 
وصل مجدد انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق  13031466111 
اصلاح شماره تلفن همراه ثبت شده برای اشتراک برق شرکت‌های توزیع نیروی برق  13031466114
 
3
رسیدگی به درخواست انشعاب و تغییر آمپراژ مشترکین
شرکت های توزیع نیروی برق(13031467000)
افزایش آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031467100
کاهش آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق  13031467101 
برقراری انشعاب آمپری توسط شرکت های توزیع نیروی برق    13031467102
تفکیک یا ادغام انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق  13031467103;
کاهش موقت آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق  13031467105 
 
4
ارائه خدمات رفع خسارت و حریم شبکه برق
(13031977000)
رفع خسارت وارده به شبکه برق 13031977100
رسیدگی به گزارش سرقت لوازم و ادوات برق  13031977101 
رفع حریم برق  13031977103 
رفع خطر از تاسیسات مخاطره آمیز برق  13031978100
 
5 ارائه خدمات مولدهای خورشیدی(13031979000) نصب مولد خورشیدی مشترکین برق (ویژه متقاضیان کمتر از 200 کیلووات) 13031979103
ارائه صورتحساب مولد خورشیدی مشترکین برق(ویژه متقاضیان کمتر از 200 کیلووات)  13031979104
ارائه گزارش انرژی تحویلی مولد خورشیدی مشترکین برق(ویژه متقاضیان کمتر از 200 کیلووات)  13031979105
 
6
ارائه خدمات رفع خاموشی و مشکلات فنی بر
ق (13031980000)
خاموشی موقت برق به درخواست متقاضی 13031980100
ارائه گزارش خاموشی‌های برق  13031980102
رفع خاموشی های مشترکین برق  13031980103
رفع مشکل ولتاژ شبکه برق 13031980104
رفع مشکل روشنایی معابر  13031980105
 
7
رسیدگی و پاسخگویی به درخواست های مراجعین حوزه
توزیع نیروی برق(13031986000)
ارائه فهرست تامین کنندگان مجاز کالاهای مرتبط با صنعت برق 13011987100
ارائه لیست پیمانکاران تایید شده حوزه برق  13011987107;
 
8
ارائه دستورالعمل و نقشه ساخت تجهیزات و
تابلوهای برق (13031987000)
 
 
 
9 (13032882000) بهینه سازی مصرف برق فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف برق  13032882100;
کنترل پیک بار مصرف برق  13032882102
تعیین رتبه انرژی ساختمان‌های اداری  13032882103
Powered by DorsaPortal