معرفی خدمات

ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت) عنوان زیر خدمت کد زیر خدمت دسترسی به خدمت
1
ارائه خدمات صورتحساب قبض به مشترکین
شرکت های توزیع نیروی برق(13031465000)
تسویه حساب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031465100 نظر سنجی خدمت
تسویه بدهی مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق  13031465101  نظر سنجی خدمت
تغییر تعرفه یا گزینه تعرفه انشعاب آمپری شرکت های توزیع نیروی برق  13031465102  نظر سنجی خدمت
 صدور قبض پایان دوره برای مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031465103  نظر سنجی خدمت
 رسیدگی به درخواست بررسی صورت حساب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031465104  نظر سنجی خدمت
ارائه سوابق مصارف و پرداخت مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031465105  نظر سنجی خدمت
ارائه قبوض برق تجمیعی سازمان ها و ادارات 13031465107  نظر سنجی خدمت
اعلام بدهی بر اساس خوداظهاری مصرف برق مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031465108  نظر سنجی خدمت
تمدید تعرفه انشعاب آمپری شرکت‌های توزیع نیروی برق 13031465109  نظر سنجی خدمت
رسیدگی به گزارش های استفاده غیرمجاز از برق 13031465110  نظر سنجی خدمت
 
 2  
ارائه خدمات مربوط به انشعاب مشترکین شرکت ها
ی توزیع نیروی برق(13031466000)
تغییر مکان داخلی لوازم اندازه‌گیری انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق  13031466101  نظر سنجی خدمت
نصب مجدد انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق    13031466102 نظر سنجی خدمت
جمع آوری موقت انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق  13031466103  نظر سنجی خدمت
جمع آوری دائم انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق   13031466104  نظر سنجی خدمت
اصلاح اطلاعات مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق  13031466105  نظر سنجی خدمت
اصلاح نام مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق  13031466106  نظر سنجی خدمت
تغییر نام مشترکین (تغییر مالکیت انشعاب) شرکت های توزیع نیروی برق  13031466107  نظر سنجی خدمت
تست و تعویض کنتور مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق  13031466108  نظر سنجی خدمت
اصلاح سرویس انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق  13031466109 نظر سنجی خدمت
 قطع موقت انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031466110  نظر سنجی خدمت
وصل مجدد انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق  13031466111  نظر سنجی خدمت
اصلاح شماره تلفن همراه ثبت شده برای اشتراک برق شرکت‌های توزیع نیروی برق  13031466114 نظر سنجی خدمت
 
3
رسیدگی به درخواست انشعاب و تغییر آمپراژ مشترکین
شرکت های توزیع نیروی برق(13031467000)
افزایش آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031467100
نظر سنجی خدمت
کاهش آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق  13031467101  نظر سنجی خدمت
برقراری انشعاب آمپری توسط شرکت های توزیع نیروی برق    13031467102 نظر سنجی خدمت
تفکیک یا ادغام انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق  13031467103 نظر سنجی خدمت
کاهش موقت آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق  13031467105  نظر سنجی خدمت
 
4
ارائه خدمات رفع خسارت و حریم شبکه برق
(13031977000)
رفع خسارت وارده به شبکه برق 13031977100 نظر سنجی خدمت
رسیدگی به گزارش سرقت لوازم و ادوات برق  13031977101  نظر سنجی خدمت
رفع حریم برق  13031977103  نظر سنجی خدمت
رفع خطر از تاسیسات مخاطره آمیز برق  13031978100 نظر سنجی خدمت
 
5 ارائه خدمات مولدهای خورشیدی(13031979000) نصب مولد خورشیدی مشترکین برق (ویژه متقاضیان کمتر از 200 کیلووات) 13031979103 نظر سنجی خدمت
ارائه صورتحساب مولد خورشیدی مشترکین برق(ویژه متقاضیان کمتر از 200 کیلووات)  13031979104 نظر سنجی خدمت
ارائه گزارش انرژی تحویلی مولد خورشیدی مشترکین برق(ویژه متقاضیان کمتر از 200 کیلووات)  13031979105 نظر سنجی خدمت
 
6
ارائه خدمات رفع خاموشی و مشکلات فنی بر
ق (13031980000)
خاموشی موقت برق به درخواست متقاضی 13031980100 نظر سنجی خدمت
ارائه گزارش خاموشی‌های برق  13031980102 نظر سنجی خدمت
رفع خاموشی های مشترکین برق  13031980103 نظر سنجی خدمت
رفع مشکل ولتاژ شبکه برق 13031980104 نظر سنجی خدمت
رفع مشکل روشنایی معابر  13031980105 نظر سنجی خدمت
 
7
رسیدگی و پاسخگویی به درخواست های مراجعین حوزه
توزیع نیروی برق(13031986000)
ارائه فهرست تامین کنندگان مجاز کالاهای مرتبط با صنعت برق 13011987100 نظر سنجی خدمت
ارائه لیست پیمانکاران تایید شده حوزه برق  13011987107 نظر سنجی خدمت
 
8
ارائه دستورالعمل و نقشه ساخت تجهیزات و
تابلوهای برق (13031987000)
ارائه دستورالعمل و نقشه ساخت تجهیزات و تابلوهای برق 13031987104
نظر سنجی خدمت
 
9 (13032882000) بهینه سازی مصرف برق فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف برق  13032882100 نظر سنجی خدمت
کنترل پیک بار مصرف برق  13032882102 نظر سنجی خدمت
تعیین رتبه انرژی ساختمان‌های اداری  13032882103 نظر سنجی خدمت
Powered by DorsaPortal