۱۴۰۱ يکشنبه ۱۲ تير
عضویت / ورود rss جستجو راهنما پست الکترونیکی نقشه سایت
'NoData' not found in DataDic
فارسی / ENGLISH
خدمات الکترونیک

سامانه ثبت درخواستهای خدمات مشترکین

راهنمای خدمات مشترکین (اطلاع رسانی) و دانلود فرمهای خدمات قابل ارائه (تعاملی)

 

لیست خدمات

فرم الکترونیکی


لیست خدمات

فرم الکترونیکی

واگذاری انشعاب آمپری

دانلود فرم


صدور قبض المثنی برای انشعاب های مختلف

دانلود فرم

افزایش یا کاهش آمپراژ

دانلود فرم


وصل مجدد انشعاب

دانلود فرم

اصلاح سرویس انشعاب

دانلود فرم


تغییر تعرفه

دانلود فرم

تغییر مکان داخلی

دانلود فرم


تسویه حساب

دانلود فرم

جمع آوری موقت انشعاب

دانلود فرم


تغییر نام

دانلود فرم

جمع آوری دایم انشعاب

دانلود فرم


واگذاری برق موقت

دانلود فرم

آزمایش کنتور

دانلود فرم


بررسی صورت حساب

دانلود فرم

قطع موقت انشعاب برق

دانلود فرم


سوابق مصارف و صورتحساب

دانلود فرم

نصب مجدد انشعاب

دانلود فرم


سوابق پرداخت

دانلود فرم

تفکیک و ادغام انشعاب آمپری

دانلود فرم


صدور صورتحساب خارج از دوره

دانلود فرم

اصلاح نام

دانلود فرم


درخواست انصراف قبل از برقراری انشعاب

دانلود فرم

اصلاح آدرس

دانلود فرم


محاسبه برق مصرفی بر اساس خوداظهاری

دانلود فرم

صدور فیش قطع و وصل

دانلود فرم


جمع آوری اطلاعات پایه

دانلود فرم

چارت روند ثبت انشعاب غیرحضوری

دانلود فرم


چارت مشترکین تغییر نام

دانلود فرم

چارت مشترکین اصلاح آدرس، تلفن و شماره بدنه کنتور

دانلود فرم


معاونت مشترکین چارت مشترکین تغییرنام

دانلود فرم

چارت مشترکین تسویه حساب

دانلود فرم


چارت مشترکین جابجایی کنتور

دانلود فرم

چارت مشترکین تغییر تعرفه

دانلود فرم


چارت مشترکین درب بسته

دانلود فرم

تغییر گزینه

دانلود فرم

 
تاریخ به روز رسانی: 1397/02/29
تعداد بازدید: 52036
Powered by DorsaPortal