دسته بندی مطالب
نظارت عالیه شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی توسط ارزیابان وزارت نیرو در حوزه HSE صورت پذیرفت.
1402/03/10
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی گفت: میزان مصرف برق استان مرکزی از مرز 970مگاوات گذشت.
1402/03/10
مشاور ونماینده وزیر نیرو در تامین زیرساختهای آب و برق طرح مسکن ملی گفت: طرح های زیرساختی وزارت نیرو در حوزه مسکن ملی در استان مرکزی موفق بوده است.
1402/03/10
شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
Powered by DorsaPortal