دسته بندی مطالب
مدارک و مستندات واگذاری انشعاب برق دیماندی
سئوال:
آیا در هنگام مراجعه کارشناس طراح نیاز به تحویل کپی مدارک به کارشناس می باشد؟
پاسخ:
خیر، در صورت ثبت درخواست جدید از درگاههای غیر حضوری مدارک و مستندات مورد واگذاری بارگذاری می گردد و نیاز به مراجعه حضوری نمی باشد.
تاریخ:
1400/01/28
تعداد بازدید:
234
Powered by DorsaPortal