نظرسنجی ميزان رضايتمندي از خدمات شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی2-وضعیت تاهل:4-میزان تحصیلات:3-شغل:5-پست الکترونیک:1-جنسیت:15-براي دريافت خدمت مورد نظر خود چند بار مراجعه نموده اید؟9-با مراحل انجام كار (فرآيند انجام كار) چقدر آشنا بوديد؟7-چگونه با مراحل انجام كار آشنا شديد؟

8-در صورت عدم رضايت از مراحل انجام كار علت آن كداميك از گزينه هاي زير بوده است؟10-آيا براي انجام كار خود بيش از تعرفه هاي رسمي مبلغي پرداخت كرده ايد؟14-آیا اطلاع رسانی و راهنمائی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟6-نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟13-نام فرد و یا افرادی که مناسب ترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند مرقوم فرمائید؟12-نام فرد و یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند را مرقوم فرمائید؟11-آيا براي انجام كار خود به سفارش و توصيه متوسل شده ايد؟توضیحات:کد امنیتی:شما قبلا نظر داده اید
جنسیت:آيا از نحوه دريافت خدمت رضايت داريد؟