دسته بندی مطالب
راهنمای مشترکین

"اطلاعات مورد نیاز برای کتابچه راهنمای مشترکین"

حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف

باتوجه به وجود پتانسیل های بسیار برای صرفه جویی وبهینه سازی در بخش های مختلف مصرف ونیز وجود هزینه های سنگین سرمایه گذاری و زمان بربودن ایجاد نیروگاهها، یکی از مهمترین اهداف اساسی دربخش انرژی الکتریکی کشور، مدیریت مصرف وحرکت بسوی استفاده درست وبهینه از انرژی می باشد. لذا توجه به نکات ذیل ازاهمیت بسیاری برخوردار است:

آشنایی با بازه های زمانی درمصرف برق

6ماهه اول(ساعت)

6ماهه دوم(ساعت)

میان باری

اوج بار

کم باری

میان باری

اوج بار

کم باری

 8 تا 20

20 تا 24

24 تا 8

5 تا 17

17 تا 21

21 تا 5

 

ساعات اوج بار: ازهنگام غروب آفتاب تا 4 ساعت بعد از آن

نکته 1 : برای ساختمانهای اداری ساعت اوج مصرف از ساعت 11تا 15 تعریف شده است.

نکته 2: درفصل تابستان ساعت 11تا 15 به علت افزایش بارمصرفی ازاهمیت ساعات اوج بار برخوردار است.

 

 برچسب انرژی:

 

برچسب انرژی برچسبی است که برروی وسایل مصرف کننده انرژی الصاق می شودومصرف کننده را با میزان کارایی ومصرف انرژی آن وسیله آشنا میکند. این برچسب از 7فلش رنگی که روی هریک از آنها یک حرف لاتین از AتاGدرج شده تشکیل شده است. که هرحرف وهر فلش رنگی نشانگر درجه ای از مصرف انرژی دستگاه است. حرف Aنشانگر کمترین مصرف انرژی وبیشترین کارایی وحرف Gنشانگر بیشترین مصرف انرژی وکمترین کارایی دستگاه است. برچسب انرژی درواقع به خریدار کمک میکند که درهنگام خرید وسیله ای را انتخاب کند که درمقایسه با سایر وسایل موجود، مصرف انرژی کمتر وکارایی بیشتری داشته باشد.

معرفی نسل جدید لامپ های کم مصرف :

نسل جدید لامپهای فلورسنت(اصطلاحاً مهتابی) لامپ فلورسنتT8 نامیده میشود که قطر کمتر وبازدهی بهتری دارند. این مدل لامپ به راحتی قابل جایگزینی با فلورسنت معمولی است.

 لامپ های LED

 درکنار پیشرفتهای قابل توجه ای که در وسایل روشنایی متداول امروزی حاصل شده است، نوع جدیدتری از لامپهای پربازده تحت عنوان لامپهای LED درحال پیداکردن جایگاه خود دربخش روشنایی عمومی می باشند. ارزیابی های فنی واقتصادی صورت گرفته نشان می دهد که LED های کنونی به دلیل دارا بودن پتانسیل بالای صرفه جویی درمصرف انرژی وهزینه های تمام شده ،جایگزین مناسبی برای لامپهای هالوژن میباشند.

بکاربستن توصیه های زیر دربهینه سازی مصارف روشنایی بسیار مفید است:

1-بهتر است ازلامپهای کم مصرف به جای لامپهای رشته ای استفاده کنیم زیرا انرژی مصرفی لامپ کم مصرف حدود 20 درصد لامپ رشته ای وعمرآن 8 برابر لامپهای رشته ای است.

2- خاموش کردن لامپ اتاقها وسایرمکانها، درزمانی که رفت و آمد ی صورت نمی گیرد.

3-تاحدامکان از نورطبیعی استفاده کرده وبرای جلوگیری ازتابش نورمستقیم خورشیدازسایبان یا پرده کرکره برای پنجره ها استفاده کنیم.

4-از رنگ های روشن برای دیوار وسقف و پرده ها استفاده کنیم.

5- برای جلوگیری از روشن شدن تمام لامپهای لوستر از کلید دوپل استفاده کنیم تادربرخی مواقع بخشی از آنها را خاموش کنیم.

6-با نصب کلیدهای زمانداریا چشم الکترونیکی درنواحی کم رفت وآمدمانند انباروراه پله و...جهت خاموش کردن لامپها می توانیم درمصرف برق صرفه جویی کنیم.

 

سرمایش (کولرهای آبی وگازی)

 

مصارف سرمایشی سهمی درحدود 26درصد ازکل مصرف برق بخش خانگی رابه خود اختصاص می دهند . این سهم دربعضی از شرایط آب وهوایی وباتوجه به نوع وسیله مورد استفاده میتواند متغیر باشد.

کولرهای آبی وگازی دو نوع عمده از وسایل سرمایشی خانگی هستند که عموماً مصرف برق درکولرهای گازی بسیار بالاتر ازنوع آبی است وهزینه های بسیار بالاتری رانیز دارا می باشند.

 

اطلاعات نوعی کولر آبی

ظرفیت (CFM)

مدت زمان کارکرد در روز

توان متوسط(وات)

مصرف برق درهر دوره قرائت کنتور

تا سقف 3000

6ساعت

300

110KWH

تا سقف 4500 وبالاتر

6ساعت

500

180KWH

اطلاعات نوعی کولر گازی :

ظرفیت( BTU)

مدت زمان کارکرد در روز

توان متوسط (وات)

مصرف برق در هر دوره قرائت کنتور

تاسقف18000

6ساعت

1800

650KWH

تا سقف 24000وبالاتر

6ساعت

2400

864KWHبارعایت توصیه های زیر می توانیم اطمینان پیدا کنیم از وسایل سرمایشی خود بهینه استفاده کرده ایم:

 

- حتی الامکان کانال کشی کولرهای آبی از کوتاهترین مسیر انجام شود. چنانچه کانال های کولر خارج از ساختمان قرار دارند، حتماً باید بوسیله عایق کاری با پشم شیشه یا عایق های دیگر ازگرم شدن کانال ها وهدر رفتن سرما دراثر تابش مستقیم نور خورشید برآنها جلوگیری شود.

- کلید بادزن (فن) درکولرهای گازی به شما امکان میدهد هنگام شب، ازدستگاه فقط برای تهویه هوا استفاده کنید وهزینه برق دستگاه رابه میزان زیادی کاهش دهید.

- هرسال نسبت به تعویض پوشالهای کولر آبی اقدام نمایید .تمیزکردن ورفع اشکالات کولر پیش از شروع به کار آن درفصل گرما، کارکرد کولر رابهبود بخشیده، مصرف انرژی آن راکاهش میدهد واز هدر رفتن سرما نیز جلوگیری میکند.

- کولرهای گازی ازجمله پرمصرف ترین وسایل برقی خانگی هستند. بنابراین درصورتی که نیازی به این نوع کولرها وجودندارد از استفاده آنهاخود داری کنید.

- کاشتن یک اصله درخت درنزدیکی کولرهای گازی حدود 10تا 15درصد موجب کاهش مصرف انرژی خواهد شد. به دلیل اینکه سایه درخت اولاً خود مانعی دربرابر تابش نور مستقیم خورشید می باشد وثانیاً هوای تازه ای که توسط درخت ایجاد میشود باعث میگردد تادرواقع هوای پشت کولرگازی تهویه شود.

- هنگامی که درجه حرارت بیرون ساختمان از دمای داخل کمتر است،با بازکردن پنجره ها به تهویه طبیعی ساختمان کمک کنید.

- هنگام ترک ساختمان درطول روز، سیستم سرمایش راخاموش کنید.

- کارهایی نظیر پخت وپز، شستشو واتوکشی راساعاتی انجام دهید که گرمای هوا کمتر است.

- نصب صحیح کولرهای گازی موردمهمی درجلوگیری ازمصرف بی رویه انرژی است. مکانیزمهای درونی کولر بانصب غیرصحیح وغیر تراز دچار مشکل خواهند شد.

- ظرفیت مناسب از مهمترین مواردی است که باید به آن توجه کرد. انتخاب ظرفیت نامتناسب میتواند مصرف انرژی الکتریکی را افزایش دهد.

 

لباسشویی:

 

طبق آخرین برآوردها بیش از 10میلیون ماشین لباسشویی درکشور وجود دارد. توان الکتریکی ماشین های لباسشویی درحدود 2کیلووات است. اگر استفاده از ماشین لباسشویی را 2 بار درهفته درنظر بگیریم یک ماشین لباسشویی درطول سال حدود 200کیلو وات ساعت برق مصرف میکند واگر این مقدار را درتعداد ماشین لباسشویی موجود ضرب کنیم، سالانه حدود 2 میلیارد کیلووات ساعت برق توسط ماشین های لباسشویی مصرف میشود

.

توصیه هایی درزمینه استفاده بهینه ازماشین لباس شویی :

 

1- حتی الامکان از استفاده هم زمان ماشین لباسشویی ودیگر وسایل پرمصرف درساعات اوج مصرف برق خود داری کنیم.

2- درصورت امکان از لباسشویی با دو ورودی آب سرد وگرم استفاده کنیم تا از آب گرم خانه برای ماشین لباسشویی خود ، بهره ببریم . زیرا آبگرمکن ماشین لباسشویی برق زیادی رامصرف میکند.

3- ازماشین لباسشویی وقتی استفاده کینم که لباس به اندازه کافی برای شستن داشته باشیم .

4- لباسهای خیلی کثیف وکمتر کثیف را جداگانه بشوییم زیرا برنامه شستشوی لباس هایی که کمتر کثیف هستند از لحاظ مصرف آب وبرق کم مصرف تر میباشند.

5- به جای استفاده از خشک کن ماشین لباسشویی، درصورت امکان لباسهای شسته شده را در هوای آزاد خشک نماییم.

 

*قابل توجه مشترکین ومتقاضیان سایر مصارف تجاری

 

استفاده از لامپهای غیرمتعارف شامل مدادی،خیاری، هالوژن،گازی، ورشته ای در درون وبیرون واحد تجاری غیرمجاز می باشد.

 

*قابل توجه مشترکین بخش صنعت (بادیماند قراردادی 100 کیلووات به بالا)

 

به منظورکاهش پیک بار تابستان طرح اعمال زمان تعطیلات وتعمیرات سالیانه صنایع دربازه زمانی 15خرداد تا 15شهریور باپیش بینی تسهیلات قابل توجه برای مشترکین این بخش برنامه ریزی شده است ومشترکین ومتقاضیان همکاری دراین طرح میتوانند حداکثر تاپایان اردیبهشت ماه هرسال آمادگی خودرا جهت شرکت دراین برنامه به توزیع برق شهرستان ارائه نمایند. این طرح شامل همکاری درموارد ذیل می باشد.

1-اعمال زمان تعطیلات وتعمیرات سالیانه شرکت حداقل به مدت 5 روزمتوالی دربازه 15خرداد تا 15شهریور

2-جابجایی مصرف از ساعات اوج به دیگر ساعات شبانه روز

3-انتقال تعطیلی روزجمعه به یکی از روزهای هفته (به جزپنج شنبه)

 

*قابل توجه مشترکین کشاورزی

 

- مالکین محترم چاههای کشاورزی به منظور برخورداری از تخفیفات وتسهیلات پیش بینی شده در قانون به جهت خاموش کردن موتورهای چاههای کشاروزی خود درساعات پیک شبکه (11تا 15یا 20تا 24 ) میتوانند درخواست همکاریشان را قبل از خردادماه به توزیع برق شهرستانها ارائه نمایند.

همچنین مشترکینی که موتور چاه کشاورزی آنها مجهز به کنتور هوشمندمی باشدبایستی نسبت به برنامه ریزی برای جابجایی فعالیت خودبه ساعات غیر پیک بار اقدام نمایند.(انتخاب ساعت بار درتابستان درحوزه اختیار مشترک کشاورزی می تواند یکی از بازه های 11تا 15 و20 تا 24 باشد.)

ویرایش کننده:شرکت توزیع نیروی برق مرکزی-دفتر مدیریت مصرف

تاریخ به روز رسانی:
1397/04/20
تعداد بازدید:
6471
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
Powered by DorsaPortal