دسته بندی مطالب
در صورت داشتن خاموشی با مدت بیش از 5 دقیقه چکار می توان کرد؟
سئوال:
با سامانه 121 تماس بگیرید و علت را جویا شوید. با دادن نشانی و بعضاً مشاهده شماره تلفن شما علت خاموشی را توضیح می دهد.
پاسخ:
با سامانه 121 تماس بگیرید و علت را جویا شوید. با دادن نشانی و بعضاً مشاهده شماره تلفن شما علت خاموشی را توضیح می دهد.
تاریخ:
1396/10/30
تعداد بازدید:
384
Powered by DorsaPortal